Takarékosan gazdálkodott megyei kamaránk az elmúlt esztendőben is

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Szervezete 2020. augusztus 11-én tartotta rendkívüli küldött-közgyűlését a pandémia miatt elmaradt tavaszi rendes küldöttgyűlést pótlandó. Dr. Nyíri László megyei elnök beszámolt az előző gyűlés óta eltelt időszak szakmai, szakmapolitikai történéseiről. Szólt a járványhelyzetben tapasztaltakról. Az elnök úr, úgy is, mint a kamara Területi Elnökök Értekezletének (TEÉ) elnöke értékelte a hazai gyógyszerészek járványügyi helyzetét.

Nyíri László elmondta: Az elmúlt évben intenzív egyeztetések voltak a vidék gyógyszerellátásának javításáról. A Kamara által képviselt álláspont egyértelmű. A vidék gyógyszerellátását fejleszteni kell, de ennek első előfeltétele, hogy a most működő vidéki gyógyszertárakat – beleértve a fiók és kézi gyógyszertárakat is – oly módon meg kell erősíteni, hogy a működőképességük – így a szakszemélyzetet is – hosszú távon biztosított legyen. Azokon a településeken pedig, ahol most nincs közvetlen lakossági gyógyszerellátás, csak olyan megoldások jöhetnek szóba, amelyek - megőrzik a zárt forgalmazási rend elvét – ez a gyógyszer- és betegbiztonság érdekében és a gyógyszerhamisítás kizárására szükséges, - a legközelebbi közforgalmú gyógyszertárra támaszkodnak, mert ellenkező esetben ezek a forgalmuk egy részét elveszítik és működésképtelenné válnak, - elősegítik, hogy a vidék gyógyszerellátásának fejlesztésére szánható forrásokkal azok rendelkezhessenek, akik felelősek ennek a közérdekű szolgáltatásnak a biztosításáért, és - amelyek biztosítják a közvetlen beteg-gyógyszerész kapcsolat lehetőségét, így sem automaták, sem szállítmányozó cégek, sem egyéb, a gyógyszerészeket és a gyógyszertárakat megkerülő megoldások ezt a feladatot nem láthatják el. (A gyógyszer-expediáló automaták 2006 óta visszatérően napirendre kerülnek.) Eddig mindig teljes konszenzusos egyetértéssel hárította el a kamara ezeket a kezdeményezéseket.

Az elnök úr röviden szólt a Komplex gyógyszertári adherencia fejlesztő program kapcsán történtekről is. Hosszú és részletes előkészítés után a 2019-es patikanap június 12-i központi rendezvényén jelentettük be a program elindítását. Jelenlegi állomás, hogy elkészült egy 20 részből álló betegedukációs videósorozat a témában, melyet minden héten pénteken fogunk az MGYK honlapján és Facebook oldalán közzétenni.

 A Biztonságos étrend-kiegészítő programhoz eddig kb. 1600 gyógyszertár csatlakozott. (A programban érdekeltek közreműködésével megfelelő források felhasználásával promóciós kampányt indítottunk.). Kérjük azokat a gyógyszertárakat, akik még nem csatlakoztak, hogy mielőbb tegyék meg.

Márciusban megyei kamaránk a BékésHelp-pel együtt Lillafüreden rendezte meg XI. Vándorgyűlést, mely nagy érdeklődés mellett rendkívül hasznos információkkal szolgált a résztvevőknek.

A tavalyi év második fele már a kamarai választások előkészületeiről, illetve azok lebonyolításáról szólt, természetesen a szakmai munka sem állt meg. Az elnök úr ezúton is köszönetet mondott minden vezetőnek és kamarai tagnak, hogy komolyan vették a tisztújítást. A törvényi feltételeknél szigorúbb kereteket állítottunk fel mind a lebonyolítás rendjét, mind a létszámhatárokat illetően, de erről a kamarai testületekben korábban konszenzussal döntöttünk.

Az idei esztendőről szólva elmondta, a munkát mind a gyógyszertári, mind a kamarai szakmai feladatok tekintetében beárnyékolta, és emberfeletti módon megnehezítette a pandémia megjelenése.

Tény – mondta –, hogy Magyarországon a gyógyszertárak és a gyógyszertári dolgozók egészségük komoly kockáztatásával dolgoztak a járvány kezdeti, ijesztő prognózisokat és nagyon riasztó végkimeneti bizonytalanságot is vélelmezhető szakaszától kezdve, helytállásuk folyamatos és példás volt. Amennyiben csak azt csinálták volna, mint egyébként máskor, akkor is, igen hálás lehet nekik mindenki. De tudjuk, ez a kijelentés nem igaz! Sokszoros lelki és fizikai megterhelésnek voltak kitéve. Kétségek között próbáltuk az üzemmenet során biztosítani saját és kollégáink védelmét, mert még a munkánkat elvileg segíteni hivatott hatósági eljárásrendek is sok esetben minimum kétértelműek voltak (toll, betegtájékoztató rendszer, kiadó ablak használata stb.). Már csak emiatt is mélységesen felháborító és megalázó az elmaradt plusz egészségügyi juttatás körül kialakult helyzet. A kormánytól nem, hogy nem kaptunk támogatást (védőeszközök beszerzése, ára) – folytatta, hanem még sanda, elmarasztaló megjegyzéseket is el kellett viselnünk, mint pl. a védőeszköz árdrágításának vádja. A végén a csúcspont volt az aktuális ágazati vezető lesajnáló, kioktató –talán a szerinte nagy forgalom és haszon miatti irigységet is sugalló – és teljesen hazug nyilatkozata a gyógyszerészekről és gyógyszertárakról.

Nekünk azonban mindezeken túllépve, gátat kellett és kell szabnunk az egyébként jogos felindulásunkból fakadó, elhamarkodott, nem alaposan átgondolt reakcióknak. 

Minden gyógyszerésztől az kéri, hogy mindezek figyelembevételével folytassák a munkát, még egyszer, de nem utoljára hangsúlyozva, hogy minden gyógyszerészt és gyógyszertári dolgozót csak dicséret illethet a járványhelyzetben nyújtott, erőn felüli teljesítményéért.

 Jelen fejlemények, híradások feltételezik a második hullám kialakulását, melynek kezelésére újra erőt kell gyűjteni.

Felmerült a kérdés, hogy a rend helyreállása után mi lesz a TAJ-szám bemondásos gyógyszer kiváltással, kell-e majd meghatalmazás stb. Nyíri László elmondta, hogy eredetileg jó intézkedés volt ez a könnyítés, de hosszú távon aggályos és veszélyes is lenne fenntartani betegbiztonsági, pénzügyi, betegirányítási szempontból, de a GDPR előírásainak sem felel meg. A kamara és a személyes véleménye is az, hogy nem maradhat így ez a gyakorlat, valamilyen biztosítékot mindenképpen be kell iktatni a gyógyszerkiváltás folyamatába.

Ezután az elnök úr ismertette a Területi Elnökök Értekezlete közleményét.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Területi Elnökök Értekezlete június 18-án tartott ülésén a 21 területi szervezet közül 19 területi szervezet képviseletében részt vevő elnökök egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

„A Magyar Gyógyszerészi Kamara Területi Elnökök Értekezlete az EMMI és a Kamara elnöke közötti, a gyógyszerészek megítéléséről kirobbant vita kapcsán, a Kormány és a Kamara 2010 óta folyamatos stratégiai együttműködésére is tekintettel, az alábbiakat tartja fontosnak kinyilvánítani.

1. A Területi Elnökök Értekezlete egyetért a Kamara elnöke és elnöksége által képviselt állásponttal az ágazatot felügyelő EMMI vezetői által kinyilvánított, a gyógyszertárak koronavírus-járvány alatti folyamatos, korlátozás nélküli és példás helytállását semmibe vevő és a gyógyszerészeket megalázó véleményével kapcsolatban.

2. A Területi Elnökök Értekezlete elvárja, hogy a Kormány tegye egyértelművé: az egészségügyi ellátórendszer részének tekinti a gyógyszerellátást és az abban foglalkoztatott szakembereket.

3. A Területi Elnökök Értekezlete elvárja, hogy a Kormány szerezzen végre érvényt a gyógyszertárak tulajdonlásával, továbbá a gyógyszertárak működtetésével kapcsolatos, a Kamara és a Kormány konszenzusával megalkotott, érvényben lévő jogszabályi előírásoknak.

4. A Területi Elnökök Értekezlete elvárja, hogy a megállapodásokban foglaltaknak megfelelően azonnal kezdődjenek érdemi kormányzati egyeztetések a Kamarával a gyógyszerellátás megoldatlan problémáiról, így - a gyógyszertári marketing szabályozásáról, hogy a promóciós tevékenység csak a gyógyszerek különleges voltára és a gyógyszertárak egészségügyi szolgáltató tevékenységére tekintettel legyen lehetséges, - a gyógyszertárak szakmai szolgáltatásainak feltételeiről, fejlesztéséről és finanszírozásáról, - a gyógyszer-árrés rendszer strukturális hibáinak kiküszöböléséről, - a vidéki gyógyszerellátás megőrzéséről és megerősítéséről, - a gyógyszertári ügyelet szabályozásáról és finanszírozásáról, - a gyógyszertári adminisztráció racionalizálásáról. Mindezekben a kérdésekben a Kamara a javaslatait az EMMI-hez már korábban eljuttatta.

A Területi Elnökök Értekezlete elvárja, hogy a Kormány és a Kamara az elmúlt 10 év stratégiai együttműködésének szellemében, ezekről a kérdésekről azonnal kezdjen egyeztetéseket, és a lehető legrövidebb időn belül érdemi megoldást dolgozzon ki.”

Nyíri László, mint a TEÉ elnöke a közleményt eljuttatta Nyitrai Zsoltnak, a társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízottnak, valamint Réthváry Bence EMMI államtitkárának.

A hazai gyógyszertári asszisztensi helyzetkép feltérképezését tervezi a kamara. Ennek a munkának egyrészt a teljes asszisztensi és szakasszisztensi létszám és munkaerő ellátottság, valamint a korfa alakulásának vizsgálata is célja. A pontos felméréshez egységes kérdőív készül, melynek megyei szintű adatait szükséges a területi szervezetek, gyógyszertárak bevonásával és adatgyűjtésével segíteni. Sürgőssé vált a téma amiatt is, hogy az Ágazati Képzési Rendszerben ezen szakképesítések megújulnak és a Magyar Gyógyszerészi Kamara tervezi a gyógyszertári szakasszisztensi képzésben való részvételét.  Borsod megyében dr. Majoros Krisztina alelnök asszony vállalta a munka koordinálását.

Ezután a kamara költségvetésének 2019. évi terv/tény adatait, mérlegbeszámolóját, és a 2020. évi költéségvetési terv számait ismertette az elnök. (MérlegbeszámolóEredménylevezetés, Szöveges értekelés, Számviszgálati jegyzőkönyv)

Elmondta, hogy a kamara bevétele az éves tagdíjbefizetések 45%-ából adódik, a tagdíjak 55%-a az országos kamara költségvetési bevételéhez kerül. Kapunk még ehhez a Galenus részvényeink alapján évi 40-60 ezer forint osztalékot. A szervezetünk költségei gyakorlatilag mind működési jellegű, zömében a bérköltség és járulékai, rezsiköltségek és a szakmai rendezvények költségvonzatai. 2019-ben semmi egyéb, rendkívüli kiadásunk nem volt.  A 2020. évi terveink is az előző évihez hasonlóak, még valószínűsíthető további év végi pénzmaradvány növekedés is.

Mindezek alapján mind a 2019. évi költségvetést és mérlegbeszámolót, mind a 2020. évi tervet elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság elnöke, dr. Balogh Tibor adott tájékoztatást a bizottság ellenőrzésének tapasztalatairól:

„Tisztelt Küldöttgyűlés, szeretettel köszöntelek benneteket. Megválasztásom óta ez az első értékelésem. Átnéztük az iratokat, és megállapítást nyert, hogy megyei kamaránk, mint évek óta, most is kiválóan működik. Betart minden szakmai, pénzügyi, gazdálkodási szabályt. A kamara 2019. évi pénzügyi, gazdálkodási tevékenysége, elszámolása a számviteli törvénynek megfelelően történt. A 2020. évi tervezetet is a takarékosság jellemzi, és minden szakmai szabálynak megfelelő. A kamara bevétele az éves tagdíjak befizetéséből adódik, egyéb bevételi források nincsenek. A bevételeket a fenntartási költségekre és szakmai rendezvényekre fordítja. Kérem a küldöttgyűlést, hogy fogadjuk el az elnök úr beszámolóját!”

A küldöttek egyhangúlag elfogadták mind a 2019. évi költségvetést és mérlegbeszámolót, mind a 2020. évi tervet.

Végül Gulyás Tiborné, az Etikai Bizottság elnöke – távolléte miatt – telefonon számolt be a küldöttgyűlésnek a bizottság munkájáról, feladatairól:

„A 2019. évi tisztújítás óta az újonnan megválasztott Etikai Bizottságnak több ügyben is döntést kellett hoznia. Már januárban, egy évek óta húzódó ügyet több határozattal is próbáltunk lezárni, mely az ügy több szereplőjét is érintette. Sajnos ez nem igazán sikerült, mivel ugyanezen ügyhöz kapcsolódóan a veszélyhelyzet idején is további kölcsönös be- és feljelentések történtek, ami az Etikai Bizottságnak további elhúzódó munkát fog adni.

A tavasz folyamán 3 konkrét bejelentés érkezett hozzánk, amiből két beteg panasza egy-egy adott gyógyszertár vele szemben történő méltánytalan eljárásához kapcsolódik. A személyi jogosok nyilatkozata után az etikai bizottság segítségével két ügyben sikerült a panaszosok és a bepanaszolt gyógyszerészek között olyan megoldásra jutni, ami mindkét beteg sérelmét orvosolta, így nem volt szükség etikai eljárás megindítására. A harmadik bejelentés egy olyan lakossági panasz volt egy adott gyógyszertárra, illetve személyi jogos gyógyszerészre nézve, ami túl általánosító jellegű, továbbá olyan adatokat és információkat tartalmazott, ami kizárólag szakmai jellegű volt és gyógyszerészektől vagy asszisztensektől juthatott el az illető bejelentőhöz. Az etikai bizottság ezzel a panasszal foglakozott, abban elutasító határozatot hozott. Azonban a bejelentőnek postai úton kiküldött határozat a „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezett hozzánk vissza.

A vészhelyzet ideje alatt a bizottság személyesen nem, de online és kör-email formájában többször is ülésezett, amely formát a jövőben is szeretnénk fenntartani, hiszen a fönti eset is bizonyítja, hogy az első pillanatban nem eldönthető fiktív bejelentések a bizottság tagjaitól rengeteg időt és energiát követelnek.

Meg szeretném említeni, hogy az Etikai Kollégium elnöke, Paál Tamás professzor az év folyamán több etikai ügyben is kezdeményezett a megyei Etikai Bizottságok elnökei felé az egységes határozathozatal érdekében online kérdőíves konzultációt. Az első téma, ami feldolgozásra került olyan OGYÉI határozatok megtárgyalás, aminek tárgya a gyógyszertárban talált lejárt magisztrális alapanyagok, illetve abból készült gyógyszerkészítmények. A második téma a beteggel szembeni tiszteletlen viselkedés a gyógyszertár dolgozói részéről, illetve, ha a beteg viselkedik tiszteletlenül az ott dolgozókkal. Az etikai kollégium elnöke a beérkező vélemények és javaslatok alapján igyekszik megfogalmazni olyan etikai eljárási szabályokat, véleményeket, amelyek országosan is egységesen alkalmazhatók lennének.”

 A küldöttgyűlés az etikai beszámolót egyhangúlag elfogadta.

A küldöttgyűlés kötetlen beszélgetéssel, gyógyszertári aktualitások, problémák megtárgyalásával folytatódott.

A küldöttek egyetértettek abban többek között, hogy az életszerűtlen, felesleges gyógyszertári adminisztrációs terheket – melyek pénzügyi forrást sem igényelnek – csökkenteni kellene. Itt szóba került példaként az alprazolám tartalmú készítmények rendelése, a gyógyszertári alapanyag vizsgálatok ésszerűsítése, és ennek kapcsán a reagencia sorozat tartásának és selejtezésének kérdése.

Az adherencia program legújabb videó sorozatának kapcsán felvetették a küldöttek, hogy ez a köz- és egyéb média felületeken is futhatna, akár a gyógyszerreklámok helyett is.

A cikkhez csak regisztrált felhasználóink fűzhetnek hozzászólást. Jelentkezzen be, vagy regisztráljon.